Du är här: Bidrag

Bidrag

Genom e-tjänsterna kan du som förening, eller som enskild konstutövare, söka olika bidrag och stödformer hos Göteborgs Stad. För närvarande är det bidrag från förvaltningarna Kultur, Social resurs och Idrott & förening som går att söka i e-tjänsten.

Nedan ser du alla bidragstyper som finns att söka här. Läs mer om bidragen under respektive rubrik, eller välj ett bidrag i den alfabetiska listan till vänster.

BIDRAGSTYPER

Funktionshinder
Bidrag till organisationer som skapar ökad livskvalité för människor med funktionshinder.
Idrott och fritid
Bidrag till ideella idrotts- och fritidsföreningar och organisationer. Verksamhet för barn, unga, pensionärer och personer med funktionsnedsättning prioriteras.
Kultur
Stöd och stipendier till projekt, verksamheter och konstutövare som på olika sätt bidrar till ett rikt kulturliv i Göteborg.
Sociala företag/Kooperativ
Bidrag kan ges till sociala företag och sociala kooperativ som skapar arbetstillfällen för utsatta grupper.
Socialt arbete
Bidrag till ideella organisationer som bedriver ett kvalificerat socialt arbete.