Du är här:

Aktivitetsbidrag


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Aktivitetsbidrag

Ideella föreningar som är bidragsgodkända kan få aktivitetsbidrag för aktiviteter föreningen ordnar för barn och ungdomar (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller pensionärer (65 år eller äldre).

Vad är aktivitetsbidrag och kan min förening söka det?

På goteborg.se hittar du information om aktivitetsbidraget och vad som krävs av föreningen för att kunna söka det.

Här kan du läsa om kraven för aktivitetsbidraget


Vissa föreningar kan även få differentieringsbidrag
Föreningar som söker aktivitetsbidrag kan också ha rätt till differentieringsbidrag. Bidraget ges till ungdomsföreningar med bidragsgodkända medlemmar som bor i utvalda socioekonomiskt utsatta områden. Föreningar som har rätt till bidraget får det automatiskt i samband med att föreningen får aktivitetsbidrag.

Här hittar du information om differentieringsbidraget


Ansökningstid

 • 1 januari till 25 februari. Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft juli-december föregående år.
 • 1 juli till 25 augusti Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft januari-juni samma år.

 

Så ansöker föreningen

Att göra innan ansökan

1) Registrera medlemmarnas närvaro. Gör kontinuerligt under den halvårsperiod aktiviteterna genomförs.

Förening med aktiviteter för barn, unga och person med funktionsnedsättning, registrerar närvaron:

 • i ett digitalt närvarosystem.

Det finns en lista längre ned på den här sidan med de leverantörer av digitala närvarosystem som är godkända av idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Förening med aktiviteter för personer som är 65 år eller äldre, registrerar närvaron:

 • i e-tjänsten bok.goteborg.se.

 

2) Göra föreningsredovisning och ladda upp årsmöteshandlingar. Gör en gång per år i samband med ansökningsperioden för aktivitetsbidraget.

Här är en manual för hur du gör föreningsredovisningen


3) Redovisa medlemmarnas närvaro.
Gör varje gång föreningen ska ansöka om aktivitetsbidrag.

Endast personuppgifter vid stickprov och kontroll
Föreningen redovisar inte några personuppgifter i samband med närvaroredovisningen. Dock behöver föreningen dokumentera vilka som deltar på föreningens aktiviteter i ett digitalt närvarosystem. Detta då idrotts- och föreningsförvaltningen vid kontroll och stickprov kan begära in personuppgifterna.

 
Ansök i e-tjänst
Föreningen ansöker om aktivitetsbidrag här i e-tjänsten bok.goteborg.se.

 

Frågor
Har du frågor om bidraget eller hur du ansöker i e-tjänsten?

 • Använd manualen som beskriver hur du gör föreningsredovisning, redovisar närvaro och slutligen söker aktivitetsbidrag.

Manual - Söka aktivitetsbidrag med e-tjänsten (förening med aktiviteter för barn, unga och personer med funktionsnedsättning)

Manual - Söka aktivitetsbidrag med e-tjänsten (förening med aktiviteter för pensionärer)


Godkända leverantörer av digitala närvarosystem

 • IdrottOnline
 • Laget.se (inriktning på idrottsföreningar och särskilt lagsporter)
 • MyClub
 • SportAdmin
 • Svenskalag.se
 • CogWork/minaaktiviteter.se


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.