Du är här:

Verksamhetsstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Läs mer om verksamhetsstöd på hemsidan www.goteborg.se/kulturstod.

Verksamheten ska vara av hög konstnärlig kvalitet och/eller vara särskilt kulturpolitiskt värdefull för Göteborg.

Beslutet om fördelningen av verksamhetsstöd för år 2020  kommer att fattas av kulturnämnden i december 2019.

Sista ansökningsdag för att söka verksamhetsstöd för år 2020 är måndag 3 juni 2019 kl 12.00. E-tjänsten är öppen från 6 maj.           

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

Problem med att söka?
Mejla kulturstod@kultur.goteborg.se
För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.