Du är här:

Projektstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 

DU MÅSTE VARA INLOGGAD FÖR ATT KUNNA SÖKA, SE LÄNGST UPP TILL HÖGER. NÄR DU ÄR INLOGGAD KAN DU KLICKA PÅ DEN GRÅ KNAPPEN OVAN

Projektstödet går till projekt som genomförs och avslutas inom en given tidsram. Stödet kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, föreställning eller konsert.

 

Ansökningstider

 

Det stora Projektstödet har två deadlines om året:
Senast 15 mars 2018 kl 12.00 mitt på dagen (e-tjänsten öppnar 1 februari) söker du för arrangemang som äger rum tidigast i juli.
Senast den 17 september 2018 kl 12.00 mitt på dagen (e-tjänsten öppnar 25 augusti) söker du för arrangemang som äger rum från och med januari året därpå. 

 

Projektstöd SOMMARLOV har deadline en gång om året:
Senast 7 mars 2018 kl 12.00 mitt på dagen (e-tjänsten öppnar 1 februari) söker du för arrangemang som äger rum under sommarlovet 2018, senast 19 augusti. Döp ansökan till ”Sommarlov” i projekttiteln. Läs mer om detta särskilda projektstöd på vår hemsida www.goteborg.se/kulturstod under ”Projektstöd” innan du söker.

Projektstöd HÖSTLOV/JULLOV har deadline en gång om året:
Senast 24 augusti 2018 kl 12.00 mitt på dagen (e-tjänsten öppnar 6 augusti) söker du för arrangemang som äger rum perioderna 29/10–4/11 2018 och/eller 21/12 2018–8/1 2019. Döp ansökan till ”Höstlov/Jullov” i projekttiteln. Läs mer om detta särskilda projektstöd på vår hemsida www.goteborg.se/kulturstod under ”Projektstöd” innan du söker.

För projekt med mindre omfång och kortare framförhållning gå in på Pronto! i vänstermenyn. Där kan man söka max. 40 000 kr.

 

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.