Du är här:

Projektstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 

NÄR DU ÄR INLOGGAD KAN DU KLICKA PÅ DEN GRÅ KNAPPEN OVAN

Projektstödet går till projekt som genomförs och avslutas inom en given tidsram. Stödet kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, föreställning eller konsert.

 

Ansökningstider

 

Det stora Projektstödet har två deadlines om året:
Senast 15 mars 2019 kl 12.00 (mitt på dagen) och du söker för arrangemang som äger rum tidigast i juli 2019. E-tjänsten öppnar 4 februari och beslut tas i mitten av maj.
Senast den 16 september 2019 kl 12.00 (mitt på dagen) och du söker för arrangemang som äger rum tidigast i januari  2020. E-tjänsten öppnar 12 augusti och beslut tas i mitten av november. Undantag beslut för filmproduktioner som tas i slutet av november.


För projekt med mindre omfång och kortare framförhållning gå in på Pronto! i vänstermenyn. Där kan man söka max. 40 000 kr.

 

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.