Du är här:

Lokalbidrag


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Lokalbidrag
Ideella föreningar som är bidragsgodkända och har verksamhet i egna lokaler, eller i lokaler som hyrs på lång tid, kan söka lokalbidrag.


Vad är lokalbidrag och kan min förening söka det?

Du hittar information om lokalbidraget och vad som krävs av föreningen för att kunna söka det på goteborg.se.

Här kan du läsa om lokalbidraget


Ansökningstid 2019

Lokalbidraget kan sökas under perioden 2 januari till 4 mars.


Så ansöker föreningen

Att göra innan ansökan
Innan föreningen är redo att söka lokalbidrag måste föreningen:

 

 • ha sökt aktivitetsbidrag föregående år. Om det finns särskilda skäl kan en förening som sedan tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild prövning, få möjlighet att söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag. Studiecirklarna ska då redovisas på det sätt som idrotts- och föreningsförvaltningen anger. Kraven på upplägg och innehåll är desamma som vid ansökan om aktivitetsbidrag. Kontakta handläggare innan ansökan.


Ansök i e-tjänsten

 • Föreningen ansöker om lokalbidrag här i e-tjänsten bok.goteborg.se
 • Vid ansökan måste föreningen redovisa: 
  • Föregående års lokalkostnad minus intäkter från uthyrning.
  • Kopia på hyresfaktura/-avi samt fakturor för andra kostnader (driftskostnader för lokalen).
  • Inkomster från uthyrning (uppgift om hyresgäst och intäkt).
  • Kopia på hyresavtal (vid första ansökningstillfället eller vid byte av lokal).


Frågor
Har du frågor som rör bidraget eller hur du går tillväga för att ansöka i e-tjänsten?


Viktiga datum

Ha koll på alla årets ansökningsdatum, ladda ned pdf:en Viktiga datum.För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.