Du är här:

Sociala företag/kooperativ


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 

Tack för ert tålamod. Nu fungerar e-tjänsten igen.

 

Ansökningsperioden är förlängd till den 28 juni kl.12:00

 

För att kunna öppna ansökan så måste ni ha fyllt i er medlems-/föreningsredovisning.

 

Bidrag till sociala företag/Kooperativ

Social resursnämnd kan ge bidrag till organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar arbete och ger ökad livskvalité till individer och grupper inom det sociala området och funktionshinderområdet. 

 

För er som inte ansökt om bidrag tidigare
För att kunna ansöka krävs att både ordförande och kassör hämtar ut en så kallad aktiveringskod hos Social resursförvaltning. För att kunna få en kod måste ordförande och kassörer visa upp legitimation, organisationens registreringsbevis och årsmötesprotokoll och/eller protokoll från konstituerande styrelsemöte där det framgår vilka som är valda till ordförande och kassör. Om din organisation redan kvitterat ut aktiveringskoder är detta inte nödvändigt. Då räcker det med att man loggar in med det användarnamn och lösenord man valt.

 

Ansökningsperiod för 2020: 1 april tom 28 juni 2019 kl:12:00.
Därefter går det inte att ansöka om bidrag för 2020.


Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer inom social ekonomi


För mer information kontakta:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@socialresurs.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55
E-post : josiane.bolenge.kamparas@socialresurs.goteborg.se

Lena Salo
Telefon: 031-367 94 51
E-post : lena.salo@socialresurs.goteborg.se

Sofie Ludvigsson
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.ludvigsson@socialresurs.goteborg.se

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.