Du är här:

Socialt arbete


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.För att kunna öppna ansökan så måste ni ha fyllt i er medlems-/föreningsredovisning.

 

Bidrag till organisationer inom sociala området

Social resursnämnd kan ge stöd till 

  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat stöd till dessa målgrupper.
  • Organisationer som arbetar för att minska förtryck och våld i samhället, öka engagemanget i sociala frågor, påverka möjligheten för olika grupper att bli integrerade och accepterade i samhället eller verkar för en förbättrad folkhälsa.


För er som inte ansökt om bidrag tidigare

För att kunna ansöka krävs att både ordförande och kassör hämtar ut en så kallad aktiveringskod hos Social resursförvaltning. För att kunna få en kod måste ordförande och kassörer visa upp legitimation, organisationens registreringsbevis och årsmötesprotokoll och/eller protokoll från konstituerande styrelsemöte där det framgår vilka som är valda till ordförande och kassör. Om din organisation redan kvitterat ut aktiveringskoder är detta inte nödvändigt. Då räcker det med att man loggar in med det användarnamn och lösenord man valt.

 

Ansökningsperiod för 2020: 1 april tom 28 juni 2019 kl:12:00.
Därefter går det inte att ansöka om bidrag för 2020.

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer inom social ekonomi

 

För mer information kontakta:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@socialresurs.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55
E-post : josiane.bolenge.kamparas@socialresurs.goteborg.se

Lena Salo
Telefon: 031-367 94 51
E-post : lena.salo@socialresurs.goteborg.se

Sofie Ludvigsson
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.ludvigsson@socialresurs.goteborg.se

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialresurs.goteborg.se

 

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.