Du är här:

Utvecklingsmedel


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 

För att kunna öppna ansökan så måste ni ha fyllt i er medlems-/föreningsredovisning.

Utvecklingsmedel  

Vill du ansöka om utvecklingsmedel kontakta aktuell handläggare:  

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@socialresurs.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55
E-post : josiane.bolenge.kamparas@socialresurs.goteborg.se

Lena Salo
Telefon: 031-367 94 51
E-post : lena.salo@socialresurs.goteborg.se

Sofie Ludvigsson
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.ludvigsson@socialresurs.goteborg.se

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialresurs.goteborg.se

   

  • Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel är i första hand ettårigt.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av den sociala ekonomin genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.
  • Beslut om medel hanteras inom ramen för gällande delegationsordning.
  • Beslut som väntas ge flerårseffekter och belopp över fyra prisbasbelopp beslutas av nämnden.

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer inom social ekonomi 

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.