Du är här:
Start

Nyheter

2018-05-24
Så hanterar idrotts- och föreningsförvaltningen dina och föreningens personuppgifter

Du har väl hört talas om GDPR eller dataskyddsförordningen som den kallas på svenska? GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny EU-lagstiftning som gäller från och med 25 maj och som ersätter personuppgiftslagen, PuL.  Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.


Hur berörs du och din förening?

Idrotts- och föreningsförvaltningens uppdrag är att bedriva och hyra ut idrottsanläggningar och att dela ut föreningsbidrag. När du och din förening tar del av de tjänsterna så får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse.

Vi behandlar personuppgifter när:

  • du (i din roll som ordförande, kassör, administratör eller bokar) skapar ett användarkonto i vår e-tjänst, bok.goteborg.se. Vi behöver dina personuppgifter för att du ska kunna söka bidrag och boka lokaler och för att vi ska kunna kontakta och informera dig.
  • din förening söker vissa bidrag. Exempelvis är ett av kraven för att få aktivitetsbidrag att föreningen gör en närvarorapportering och redovisar medlemmarnas personuppgifter (exempelvis namn, personnummer, adress).

Idrotts- och föreningsförvaltningen sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ovanstående ändamål.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter


Föreningen ansvarig för medlemmarnas personuppgifter

Vi vill påminna om att det är föreningen som söker bidrag av idrotts- och föreningsförvaltningen som är ansvarig för medlemmarnas personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Förvaltningen lånar personuppgifterna av föreningen för att kunna betala ut bidrag. När föreningen samlar in och behandlar personuppgifter måste ni följa dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att den som registreras måste få information om detta och få möjlighet att ta del av uppgifterna som registreras.

Läs mer i Datainspektionens vägledning för föreningar och medlemsorganisationer