Du är här:
Start

Nyheter

2018-06-28
Stopp för insamlande av personuppgifter

Datainspektionen har den 23 maj beslutat att idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs Stad måste sluta med att generellt samla in och behandla föreningsmedlemmars personuppgifter. Nämnden måste också tydliggöra sitt ansvar för personuppgifterna i förhållande till föreningarna.

Bakgrunden till beslutet är att Datainspektionen har tagit emot och utrett ett klagomål om att idrotts-och föreningsnämnden kräver att föreningar registrerar och lämnar in enskilda föreningsmedlemmars personnummer i samband med ansökan om aktivitetsbidrag.

Anledningen till att nämnden samlat in medlemmarnas personnummer är två:

  • Kunna identifiera föreningarnas medlemmar för att kunna betala ut rätt aktivitetsbidrag utifrån korrekta underlag.
  • Kunna fördela bidrag utifrån socioekonomiska faktorer.

Ungdomsföreningar som ansöker om aktivitetsbidrag får ett ekonomiskt tillskott baserat på hur många av deras medlemmar som är folkbokförda i ett socioekonomiskt svagt område. Personnumren behövs för kontroll gentemot folkbokföringsregistret.


- Beslutet kommer att ge oss problem, men vi kommer ändå kunna betala ut aktivitetsbidrag till föreningarna, säger Anders Ramsby, förvaltningsdirektör på idrotts- och föreningsförvaltningen. Vårt mål är så lite påverkan på föreningarna som möjligt.

- Just nu överväger vi en överklagan till Förvaltningsrätten, vilket i så fall kommer att ske inom tre veckor.


Datainspektionens beslut 23 maj 2018.pdf