Du är här:
Start

Nyheter

2018-06-13
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 12 juni

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 12 juni. Politikerna tog bland annat beslut om att ge föreningar bidrag för att driva simskola för äldre ungdomar och vuxna och samt för att starta och vidareutveckla sportotek.

Nu kan ideella organisationer få bidrag för sportotek

På ett sportotek (även kallat fritidsbank) kan personer och föreningar låna sport- och fritidsutrustning gratis. Idag finns tre stycken i Göteborg som drivs ideellt. Nu har idrotts- och föreningsnämnden reserverat 200 000 kronor som ideella organisationer som vill starta eller vidareutveckla en fritidsbank kan söka bidrag för under 2018. Nämnden väljer att satsa på detta istället för att starta ett kommunalt sportotek.

Föreningar får bidrag för att driva simskola

Sedan hösten 2017 erbjuder Göteborgs Stad gratis kommunal simskola för skolelever. I höst ska fler få gratis simskola - dels fler skolelever, dels äldre ungdomar och vuxna. I dessa fall kommer undervisningen inte att hållas av kommunens medarbetare utan av föreningar.

Simskola för skolelever i Vallhallabadet och Sörredsbadet

För att alla skolelever ska få gratis simskola behöver verksamheten utökas till simhallar som inte drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen – Valhallabadet och Sörredsbadet. Att anställa fler simlärare är inte optimalt då simhallarna drivs av andra aktörer. Idrotts- och föreningsnämnden ger därför bidrag till två föreningar – Göteborg Sim och Svenska livräddningssällskapet – så att de under hösten 2018 kan driva simskola för skolelever i dessa simhallar.

Sex föreningar ordnar gratis simundervisning för vuxna

Idrotts- och föreningsnämnden har fått i uppdrag att erbjuda simundervisning för äldre ungdomar och vuxna i samarbete med föreningslivet. Förvaltningen har utrett olika former för hur uppdraget kan utföras och kommit fram till att det mest fördelaktiga är att ge föreningar bidrag för att driva simundervisning. Under hösten 2018 kommer sex etablerade föreningar att ha simskola för äldre ungdomar och vuxna i tio olika simhallar. En miljon kronor avsätts för detta, vilket innebär att uppskattningsvis 450-550 personer får gratis simskola under hösten. Upplägget med föreningsbidrag kommer att följas upp under hösten för att se hur simskolan ska drivas från 2019 och framåt.

Gruppträningen i Geråshallen blir kvar, men inget kafé

Från och med 1 april 2018 driver idrotts- och föreningsförvaltningen motionsanläggningen Geråshallen i Bergsjön istället för stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. Det beslutet togs av idrotts- och föreningsnämnden i februari och då var det ännu oklart om den verksamhet som fanns i hallen skulle finnas kvar i samma form och omfattning.

Nu är det bestämt att idrotts- och föreningsförvaltningen fortsätter att driva gruppträning dagtid och även utökar antalet pass. Det kommer även att vara öppet för allmänheten tre kvällar i veckan och en helgdag. Dock är det i nuläget inte möjligt att driva vidare den kaféverksamhet som funnits i hallen.

Inget bidrag för bygge av ungdomslokal i Norra Biskopsgården

Neutrala ungdomsföreningen vill på grund av platsbrist bygga ny ungdomslokal i Norra Biskopsgården. Kostnaden beräknas till drygt tio miljoner kronor. Föreningen har ansökt om investeringsbidrag om 5 120 000 kronor. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att säga nej till ansökan på grund av att föreningen saknar tillräcklig finansiering för att bygga lokalen.

Pengar till energisparande åtgärder i Torslandahallen

Stiftelsen Torslandaidrott driver Torslandahallen i stadsdelen Västra Hisingen. Stiftelsen vill göra hallen mer energieffektiv och bland annat byta ventilation, belysning och uppvärmningsanläggning. Idrotts- och föreningsnämnden ger föreningen ett investeringsbidrag på 500 000 kronor och ett lån med kommunal borgen på maximalt 1,8 miljoner kronor.

Nej till Göteborgsförslag om utrustade gymnastikhallar och boulderhall

Den 12 juni tog idrotts- och föreningsnämnden beslut om två förslag från kommunens invånare, så kallade Göteborgsförslag. Dessa var att:

- bygga fler fullt utrustade gymnastikhallar i staden med start i Torslanda.

- hitta lokal och hjälpa till med finansiering av ny boulderhall.

Nämnden beslutade att avslå båda.

Det finns redan planer på fler nya gymnastikhallar i Göteborg. I november 2018 öppnar en ny idrottshall i Lunden med en komplett gymnastikdel och tidigare i juni antogs en detaljplan för Fixfabrikområdet i Majorna som bland annat innehåller en idrottshall med en gymnastikdel. 2016 invigdes Torshallen i Torslanda med en särskild gymnastikdel om än inte fullt utrustad.

När det gäller förslaget om en ny boulderhall motiveras avslaget med att det redan pågår en dialog mellan förvaltningen och klätterföreningen om möjliga lokaler. Förhoppningen är att föreningen kan hitta vägar i ordinarie ansökningsförfarande gällande investeringsbidrag för att tillgodose behovet av en boulderanläggning i ideell regi.

 

Du hittart samtliga nämndhandlingar och protokoll på goteborg.se