Du är här:
Start

Nyheter

2018-03-27
Satsningar för att stärka föreningars kunskap om föreningsliv

Allt fler föreningar saknar kunskaper om hur föreningslivet fungerar och har därför svårigheter med att leva upp till de krav som Göteborgs Stad ställer för att en förening ska kunna få bidrag.

Från och med 2019 görs därför flera insatser för att stärka föreningskunskapen hos Göteborgsföreningarna.

  • Föreningar ska erbjudas fler kostnadsfria utbildningar i grundläggande föreningskunskap, framför allt för föreningar med annan verksamhet än idrott.
  • Det blir obligatoriskt för föreningar att gå en kurs i grundläggande föreningskunskap för att bli bidragsgodkänd.
  • Det ska bli möjligt för föreningar att söka bidrag för att utveckla sina grundläggande föreningskunskaper.

Det beslutade idrotts- och föreningsnämnden den 26 mars.