Du är här:
Start

Nyheter

2018-04-25
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 24 april

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 24 april. Politikerna tog bland annat beslut om tre Göteborgsförslag och att nämnden ska ta över föreningsägda Tuve ishall från och med 1 juli.


Tuve ishall tas över av kommunen

Tuve ishall har drivits av Tuve isbaneförening sedan 1981. Föreningen kan inte längre driva ishallen då de inte lyckas få föreningsmedlemmar att ställa upp ideellt för att driva den. Samtidigt råder det brist på ishallar i Göteborg. Därför beslutar idrotts- och föreningsnämnden att från och med juli 2018 ta över ägandet och driften av Tuve ishall.

 

Tre Göteborgsförslag uppe för beslut

Göteborgsförslaget är kommunens möjlighet för invånarna att på kommunens webbsida skicka in idéer på hur vardagslivet i Göteborg kan förbättras och rösta på andras förslag. Får ett förslag 200 röster under 90 dagar skickas det till ansvarig nämnd som ska ta ställning till förslaget. Den 24 april tog idrotts- och föreningsnämnden beslut om tre Göteborgsförslag:

  • Bygga fler fullt utrustade gymnastikhallar - förslaget bordlades.
  • Bygga en simhall i Kortedala/Bergsjön - frågan utreds redan av förvaltningen.
  • Bygga bemannad fritidshall i Hammarkullen för skola och allmänhet - förvaltningen får i uppdrag att utreda förslaget.

 

Pengar till satsning på barn med funktionsnedsättning

Den ideella förening Passalen fick förra året bidrag av idrotts- och föreningsnämnden för ett projekt som ska hjälpa barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens och föreningslivets ordinarie fritidsutbud. Föreningen vill nu fortsätta driva projektet i ytterligare ett år och fördjupa samarbetet med stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg då det i dessa stadsdelar finns ett stort behov av aktiviteter för målgruppen.

Nämnden ger föreningen 450 000 kronor i utvecklingsbidrag för en fortsatt finansiering av satsningen.

 

Pengar till renovering av handbollsklubbs lokaler

Önnereds handbollsklubb är en av stadens största handbollsklubbar med en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen driver ÖHK-hallen som består av tre inomhushallar. En del av hallens tak läcker och behöver läggas om, dessutom behöver duschutrymmena renoveras. Att åtgärda detta beräknas kosta 830 500 kronor.

Idrotts- och föreningsnämnden ger föreningen ett investeringsbidrag på 208 000 kronor för att lägga om taket och renovera duschutrymmena. Föreningen står själv för resterande kostnad genom eget kapital och lån. 

Du hittar alla nämndhandlingar och protokoll på goteborg.se