Du är här:
Start

Nyheter

2018-06-28
Ansökningsperioden för aktivitetsbidrag senarelagd - ansökan tidigast 1 augusti!

Ansökningsperioden för aktivitetsbidraget är tyvärr senarelagd. Vår förhoppning är att ni kan börja söka bidraget den 1 augusti. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem detta medför.

Anledningen till senareläggningen är att Datainspektionen beslutat att idrotts- och föreningsnämnden inte längre generellt får samla in och behandla föreningsmedlemmars personuppgifter. Det betyder att rutinen för närvarorapportering i samband med ungdomsföreningarnas ansökan om aktivitetsbidrag måste förändras.

Idrotts- och föreningsnämnden tar beslut om ny rutin måndag 2
juli. Därefter måste en del tekniska förändringar göras för att anpassa e-tjänsten (bok.goteborg.se) till det nya sättet för närvarorapportering. Detta påverkar både ungdoms- och pensionärsföreningar då ansökningsperioden av tekniska skäl måste vara vid samma tidpunkt. Vi ber om ursäkt för detta!

Vi återkommer med information till ungdomsföreningarna hur närvarorapporteringen kommer att ske framöver. För pensionärsföreningar blir det inga förändringar när det gäller närvarorapporteringen.