Du är här:
Start

Nyheter

2018-08-31
Beslutat av idrotts- och föreningsnämnden 30 augusti

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 30 augusti. Politikerna tog bland annat beslut om att den gym- och motionsanläggning som ska byggas vid Vättlefjäll ska användas av föreningslivet på kvällar och helger.


Ny motionsanläggning i Vättlefjäll tillgång även för föreningslivet

En ny gym- och motionsanläggning ska byggas vid Vättlefjäll i Angered 2020. Förslaget är att idrotts- och föreningsförvaltningen dagtid ska driva verksamhet för att uppmuntra till fysisk rörelse för personer som idag är fysiskt inaktiva, i synnerhet barn, unga och familjer. Det ska finnas en allaktivitetsyta i huset som kan användas till föreläsningar och verksamhet med samarbetspartners som exempelvis stadsdelsförvaltningen Angered och Närhälsan. På kvällar och helger ska anläggningen kunna användas av föreningslivet i stadsdelen.

Anläggningen ska ligga på obebyggd skogsmark vilket medför att en ny tillfartsväg behöver byggas och att befintliga parkeringsytor behöver rustas upp. Placeringen medför att bygget blir dyrare än planerat och idrotts- och föreningsnämnden behöver därför få kommunstyrelsens godkännande att använda ytterligare investeringsmedel.


Föreningar får bidrag för klubbhus och planer

Nämnden säger ja till flera föreningars ansökningar om investeringsbidrag och kommunal borgen för att rusta upp exempelvis klubbhus och anlägga konstgräsplaner.

 • IFK Göteborg Orientering får bidrag och kommunal borgen för att köpa och rusta upp den klubbanläggning som föreningen idag arrenderar.
 • Fotbollsföreningen Näsets sportklubb får bidrag och kommunal borgen för att lägga nytt konstgräs och bygga ut planen vid Åkeredsvallen.


Föreningar får bidrag för ökade hyreskostnader

Två föreningar, KFUM Göteborg och Angered boxing club, har fått ökade hyreskostnader och ansökt om extra bidrag för att klara av sina hyror.

Nämnden beslutar att:

 • KFUM Göteborg får ett utökat särskilt driftsbidrag på 300 000 kronor under 2018. Anledningen till den ökade hyran är att föreningens nuvarande anläggning på Backaplan ska rivas och den nya permanenta lokalen i Frihamnen kommer ha en högre driftskostnad.
 • Angered boxing club får ett särskilt hyresbidrag med drygt 383 000 kronor under 2018. Anledningen är en tillfälligt kraftig hyreshöjning för föreningens lokaler i Angeredsgymnasiet.


Prioriterade mål under 2019

Nämnden har beslutat om mål- och inriktningsdokumentet för 2019. I det lyfter politikerna vilka frågor de vill att idrotts- och föreningsförvaltningen ska prioritera nästa år.

Några av de uppdrag som nämnden ger till förvaltningen är att

 • Starta ytterligare en föreningspool.
 • Rusta upp anläggningar för spontanidrott i utsatta områden.
 • Utveckla uthyrningen av lokaler till föreningslivet så att fler lokaler inom förskola, skola och andra kommunala verksamheter kan hyras av föreningslivet på kvällstid.
 • Öka tillgängligheten till förvaltningens anläggningar genom att ta bort alla enkelt avhjälpta hinder.
 • Arbeta för att ett mer jämlikt deltagande i föreningslivet genom att locka fler flickor samt invånare från de stadsdelar som i dag har få föreningsaktiva.


Fem Göteborgsförslag uppe för beslut

Fem invånarförslag, så kallade Göteborgsförslag, behandlades på nämndmötet. Förslagen var att:

 • bygga en rullskridskorink
 • bygga en arena för vågsurfing
 • grusplanen vid Blidvädersplan får konstgräs
 • gräsplanen i Bergum får konstgräs
 • cykelväg och ny tillfartsväg byggs till Bergums IF

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vidare tre av dem: konstgräs vid Blidvädersplan, konstgräs i Bergum samt cykelväg och nu tillfartsväg till Bergums IF. Övriga två förslag beslutade nämnden att säga nej till.