Du är här:
Start

Nyheter

2018-09-03
Två miljoner extra delas ut till föreningslivet

Idrotts- och föreningsnämnden har ett ekonomiskt överskott på cirka två miljoner kronor. Nämnden har beslutat att dela ut överskottet till föreningslivet. Det innebär att samtliga föreningar som fått aktivitetsbidrag och lokalbidrag kommer att få ett extra engångsbelopp utbetalat baserat på en modell som är framtagen med hänsyn till tidigare utbetalt aktivitets- och lokalbidrag.

 

Det totala överskottet och det totala utbetalda aktivitets- och differentieringsbidraget för aktiviteter genomförda 2017 är preliminära siffror och kommer att ändras när de korrekta siffrorna fastställts och prognosen är klar. Ärendena kommer att hanteras skyndsamt och målsättningen är att det extra tillskottet kommer att utbetalas under september månad.

Se exempel  på fördelning av pengarna i Modell för fördelning av bidragsöverskott.

Mer information skickas ut med e-post till alla berörda föreningar i början av september.