Du är här:
Start

Nyheter

2018-09-26
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 25 september

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 25 september. Politikerna tog bland annat beslut om insatser för att förbättra föreningslivets jämställdhet- och likabehandlingsarbete och om att ge bidrag så att stadens fritidsbanker kan anställa en samordnare.


Ny isarena i två våningar ska byggas norr om Frölundaborg

Ishallarna Slottsskogsrinken och Wallenstamshallen behöver ersättas med ny ishall. Higab har haft i uppdrag att utreda om två nya ishallar kan byggas intill befintliga Frölundaborg och därmed skapa ett nytt centrum för issporter. Flera alternativa placeringar och konstruktioner har prövats.

Idrotts- och föreningsnämnden väljer att gå vidare med det alternativ som innebär att två nya ishallar byggs ovanpå varandra norr om Frölundaborg.


Bidrag till samordnare för stadens fritidsbanker

I Göteborg finns tre fritidsbanker där vem som helst kan låna sport- och fritidsutrustning gratis. En drivs av Västra Götalands idrottsförbund och de övriga finansieras av tre stadsdelsnämnder.

Nu ger idrotts- och föreningsnämnden totalt 600 000 kronor i särskilt verksamhetsbidrag för 2018 och 2019 så att Västra Götalands idrottsförbund kan anställa en samordnare för dessa fritidsbanker. Samordnaren ska bland annat hjälpa fritidsbankerna i frågor som rör finansiering, lokaler och bemanning, stärka deras marknadsföring och koppla samman fritidsbankerna med föreningsliv och skolor.


Insatser för att förbättra föreningslivets jämställdhet- och likabehandlingsarbete

Föreningar ska få bättre stöd i att utveckla sitt jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Därför:

  • ska grundläggande kunskap om inkludering och jämställdhet ingå i den obligatoriska kurs i föreningskunskap som alla nya bidragsgodkända föreningar måste delta i från och med 2019.
  • har utbudet av kostnadsfria utbildningarna till föreningslivet utökats med utbildningen ”Inkluderande idrott”. Utbildningen erbjuds av idrotts- och föreningsförvaltningen i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
  • utbildas idrotts- och föreningsförvaltningens medarbetare, som arbetar med att stötta föreningslivet, i normkritik, hbtq och jämställdhet.
  • ingår inkludering- och jämställdhetsperspektivet som ett tydligare krav när förvaltningen handlägger bidrag och gör stickprov och uppföljningar av utbetalda bidrag.


Nej till Göteborgsförslag om ny hall för actionsport

Sedan 2013 finns en actionsportanläggning vid Backaplan på Hisingen som drivs av KFUM Göteborg. Byggnaden ska rivas och med anledning av detta finns ett medborgarförslag, ett så kallat Göteborgsförslag, om att Göteborgs Stad ska hjälpa till att ordna en ny lokal, antingen genom att upplåta central mark där föreningen kan bygga en lokal eller genom att erbjuda föreningen en befintlig lokal för långsiktig uthyrning.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att säga nej till förslaget eftersom det redan pågår en dialog mellan förvaltningen och föreningen i frågan. 

 

Nej till Göteborgsförslag om ny fritidshall i Hammarkullen

Idrotts- och föreningsförvaltningen har utrett ett Göteborgsförslag om att bygga en kall inomhushall för bollsporter på en grusplan i Hammarkullen. Förslaget var att hallen skulle rymma en konstgräsplan för fotboll, men även andra planer för exempelvis basket, handboll och volleyboll. Hallen skulle inte vara öppen för föreningslivet utan vara till för alla som inte spelar i ett lag.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att säga nej till förslaget av tre skäl: att hallen inte ska vara öppen för föreningslivet, att den aktuella grusplanen är för liten för att bygga allt som ingår i förslaget och att förvaltningen har negativa erfarenheter av att bygga kalla hallar.

Nämnden tycker dock att den aktuella ytan kan utvecklas och användas bättre och är gärna delaktig om park- och naturförvaltningen, som ansvarar för ytan, tillsammans med Angereds stadsdelsnämnd tar initiativ till ett förändringsarbete.


Föreningar får bidrag för klubbhus och planer

Nämnden säger ja till två fotbollsföreningars ansökningar om investeringsbidrag och kommunal borgen.

  • Slottsskogen Godhem IF får bidrag och kommunal borgen för att bygga ett nytt klubbhus vid Ruddalens idrottscentrum i Västra Frölunda.
  • Hovås Billdal IF får bidrag och kommunal borgen för att bygga nytt klubbhus och anlägga nya konstgräsplaner vid Nygårdsplan i Billdal.


goteborg.se hittar du information om alla de ärenden som idrotts- och föreningsnämnden tog beslut om den 25 september 2018.