Du är här:
Start

Nyheter

2018-12-03
Så sköts konstgräsplanerna vintern 2019

Även under vintern går det att spela på flera av Göteborgs Stads konstgräsplaner. Under perioden januari till mars är dock inte alla planer öppna eller fullt spelbara vid snö och ihållande kyla. Under denna period finns aktuell information om planernas status varje vardag efter klockan 14 på den här webbsidan - bok.goteborg.se. 


Snöröjning

 • Det är idrotts- och föreningsförvaltningen som sköter snöröjningen (förutom Bravida Arena och Valhalla IP som sköts av Got Event). Föreningar får inte snöröja själva, eftersom felaktig skötsel kan skada planerna.
 • Snöröjning sker under perioden januari till mars. Förberedande snöröjning kan ske tidigare.
 • Ett antal planer prioriteras, minst en i varje stadsdel. Några planer snöröjs inte alls, övriga planer snöröjs i mån av tid. Vid extrem kyla eller rikligt snöfall koncentreras snöröjning till fem planer som väljs i samförstånd med Göteborgs Fotbollsförbund.
 • Snöröjning sker enbart på vardagar och påbörjas när snön slutat att falla.
 • För att vinterskötseln inte ska skada underlaget eller den omkringliggande miljön görs detta på ett enhetligt och strukturerat sätt. Den plogade snön lämnas, i de flesta fall, kvar inne på planen i form av vallar utmed kanterna, detta för att gummigranulatet som ligger på planen inte ska spridas till omkringliggande natur. Detta innebär att planens spelyta minskar. Undantaget är de planer som har en särskild asfalterad sidoyta intill planen som kan användas för snöupplag. Planerna saltas i mycket små mängder.
 • Under vintersäsongen gäller vintertaxa och särskilda avbokningsregler.

 

Aktuell information om planernas status

Under perioden januari till mars finns aktuell information om planernas status varje vardag efter klockan 14 på webbsidan bok.goteborg.se. Planernas status markeras med färgerna grön, gul och röd.

Röd=planen får inte användas. Föreningens bokning avbokas automatiskt utan kostnad.
Gul=föreningen avgör själv om planen är spelbar eller inte. Det ska föreningen göra på plats genom att studera planens skick. För att kunna avboka utan kostnad ska föreningen vara på plats vid planen, tända ljuset, kolla planens skick, släcka belysningen inom 15 minuter och sen skicka ett sms till avbokningsnumret.
Grön=planen är spelbar


Dessa planer prioriteras vid snöröjning 2019

 • Backavallen (hel spelyta)
 • Ruddalens idrottsområde, plan 1 (hel spelyta), 2 (minskad spelyta)
 • Kvibergs Park, plan 2 (hel spelyta)
 • Heden, plan 4 (hel spelyta)
 • Bläsebovallen (hel spelyta)
 • Torslandavallen (minskad spelyta)
 • Sälöfjordsvallen (minskad spelyta)
 • Härlanda Park, plan 1 (minskad spelyta)
 • Kobbens idrottsplats, plan 1 (minskad spelyta)
 • Majvallen (minskad spelyta)
 • Bravida Arena (hel spelyta)
 • Valhalla IP (hel spelyta)


Några planer snöröjs inte och övriga planer snöröjs i mån av tid. Detta innebär att planer som inte är prioriterade kan bli rödmarkerade.

Vi stämmer alltid av samtliga prioriteringar med Göteborgs Fotbollförbund.