Du är här:
Start

Nyheter

2018-11-27
Sök statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet? Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser få statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Hitta mer information om statsbidraget, villkoren och hur du ansöker på Kammarkollegiets webb