Du är här:
Start

Nyheter

2018-11-28
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 27 november
Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 27 november. Politikerna tog bland annat beslut om att bygga en ny ishall med publikkapacitet i Kvibergs Park.

Ny ishall ska byggas i Kvibergs Park

Idrotts- och föreningsförvaltningen har planerat och reserverat pengar för att bygga en ny ishall med publikkapacitet under perioden 2019-2021. Nu står det klart att ishallen ska byggas i Kvibergs Park och att den ska anpassas för såväl ishockey som konståkning och kälkhockey.

Behovet av nya ishallar i Göteborg är stort, bland annat då flera av stadens ishallar är gamla vilket innebär att mycket pengar går åt till reparationer och att isarna ibland måste stängas för underhållsarbeten. På sikt innebär bygget av en ishall i Kvibergs Park att ishallen Isdala i Kortedala kommer att avvecklas.


Så jobbar förvaltningen med att förmedla lokaler till föreningar

På uppdrag av kommunstyrelsen har idrotts- och föreningsnämnden under 2017 och 2018 skapat en lokalförmedlingstjänst för att stadens föreningar ska få bättre stöd med att hitta lokaler och ytor att hyra på längre sikt. Nämnden har nu fått ta del av en rapport som beskriver hur uppdraget genomförts.

Arbetet har bland annat inneburit att kartlägga vilka av kommunens lokaler som hyrs ut till föreningslivet idag och vilka som kan tänkas hyras ut, samverka med andra förvaltningar och bolag och matcha lokaler till föreningar och grupper utifrån deras behov. Under våren 2019 lanseras en ny e-tjänst som ska göra det möjligt för föreningar att själva lägga in sina behov av lokaler och se lokaler som är uthyrningsbara.

Inget retroaktivt bidrag till konfessionella föreningar

Konfessionella (religiösa) föreningar och organisationer har det senaste året i flera fall nekats bidrag med anledning av hur idrotts- och föreningsförvaltningen tolkat bidragsreglerna. I oktober beslutade nämnden att göra en tillfällig ändring av hur reglerna tolkas, så att dessa föreningar kan få bidrag för aktiviteter som inte har religiösa inslag. Beslutet gäller till dess att stadens nya riktlinjer för föreningsbidrag är fastslagna. Nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att undersöka om föreningarna som nekats bidrag nu kan få bidraget retroaktivt.

Förvaltningen rekommenderar inte detta då besluten fattats i enlighet med då gällande regeltolkning. Dessutom är det inte möjligt att i efterhand göra den kontroll som behövs för att säkerställa att de genomförda aktiviteterna varit utan religiösa inslag.


Hinderbana ska byggas i Kvibergs Park

Nämnden fick information om att en hinderbana ska byggas våren 2019 i Kvibergs Park. Hinderbanan planeras blir klar till sommaren och ska passa såväl nybörjare som aktiva motionärer från sju år och uppåt. Banan blir cirka 400 meter lång med 15 till 20 hinder.
Hinderbanan finns med som en del i nämndens investeringsplan för 2016-2019 för utvecklingen av Kvibergs Park.