Du är här:
Start

Nyheter

2018-12-18
Nya taxor och avgifter från 1 januari 2019

Vid årsskiftet höjs priserna för att boka planer, sporthallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Även ordningsavgifterna höjs.

Priserna och avgifterna höjs med 2,3 procent (med några få undantag) jämfört med 2018 års priser. Detta är den första prishöjningen som gjorts på fyra år. Det är politikerna i idrotts- och föreningsnämnden som en gång per år fattar beslut om priser och taxor. Den 11 december 2018 fattade nämnden beslut om de priser och taxor som träder i kraft 1 januari 2019.   

Här nedan finns några exempel på hur prisförändringen blir för de olika taxenivåerna. 

Taxa låg
För bidragsgodkända föreningar från Göteborg och föreningar från Göteborg som deltar i specialdistriktets tävlingsverksamhet.

Prisexempel 2019
2018 års priser visas inom parentes

  • Hyra av konstgräsplan: 104 kronor per timme (102 kronor)
  • Hyra av sporthall (större än 600 kvm): 104 kronor per timme (102 kronor) 
  • Hyra av ishall – ordinarie säsong: 242 kronor per timme (237 kronor)

Taxa normal
För övriga föreningar, organisationer och privatpersoner samt spel i svenska nationella serier inklusive före och efter match. 


Prisexempel 2019

2018 års priser visas inom parentes

  • Hyra av konstgräsplan: 648 kronor per timme (633 kronor)
  • Hyra av sporthall (större än 600 kvm): 512 kronor per timme (500 kronor) 
  • Hyra av ishall – ordinarie säsong: 829 kronor per timme (810 kronor)

Taxa för Göteborgsregionen  
För bidragsgodkända föreningar från Göteborgsregionen (GR) som inte är prioriterade i förbundsfördelningen.


Prisexempel 2019

2018 års priser visas inom parentes

  • Hyra av konstgräsplan: 209 kronor per timme (204 kronor)
  • Hyra av sporthall (större än 600 kvm): 209 kronor per timme (204 kronor) 
  • Hyra av ishall – ordinarie säsong: 485 kronor per timme (474 kronor)


Alla taxor och priser hittar du i prislistan för 2019.