Du är här:
Start

Nyheter

2018-12-20
Information till förening som ska söka lokalbidrag
Nytt för 2019
  • Lokalbidraget baseras på föregående års kostnader minus intäkter. Hyresintäkter upp till 40 000 påverkar inte lokalbidragets storlek, men alla intäkter ska redovisas.
  • Lokalen som föreningen får bidrag för ska behövas för föreningens bidragsberättigade aktiviteter. Övriga lokaler som föreningen har beviljas inte lokalbidrag.
 
Tänk på detta!
Under handläggningen av lokalbidrag 2018 har vi noterat att vissa föreningar redovisar felaktigt. Tänk på följande vid ansökan:

Avrunda inga siffror
Den exakta kostanden som föreningen haft föregående år ska framgå och styrkas av bifogat underlag. Om en förening avrundar kraftigt uppåt i sin ansökan kan det leda till avslag och att föreningen förlorar sin status som bidragsgodkänd.

Bidrag ges bara till de poster som står i ansökan
Lokalbidrag ges endast för de kostnadsposter som står med i ansökan. Lokalbidrag ges inte till löpande underhåll.

Vid hyra per timme eller tillfälle - timhyra
Om föreningen hyr en lokal per timme eller tillfälle, t.ex. varje fredag eftermiddag, ska detta redovisas som en timhyra eftersom föreningen inte har lokalen permanent. För att vara berättigad till lokalbidrag ska timkostnaden vara högre än förvaltningens taxa för motsvarande lokal. Antal hyrda timmar och kostnad per timme ska anges och om föreningen hyr per tillfälle kan det räknas om till timhyra.

Skillnaden på ränta och amortering
En förening kan få lokalbidrag för räntekostnader, men detta ska ej blandas ihop med amortering. Idrotts- och föreningsförvaltningen ger inte bidrag till avbetalning av lån.

Redovisa hyresintäkter
Alla eventuella hyresintäkter från uthyrning ska redovisas under intäkter.

Vid frågor är ni välkomna att höra av er!