Du är här:
Start

Nyheter

2018-12-20
Dags att söka aktivitets- och lokalbidrag
Sök aktivitets- och lokalbidrag från och med 2 januari
Från 2 januari kan din förening söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag. Ni gör det här via e-tjänsten på www.bok.goteborg.se. Sista datum för ansökan är 25 februari för aktivitetsbidraget och 4 mars för lokalbidraget.
Bidragsregler för 2019
På bok.goteborg.se finns manualer som beskriver hur du söker aktivitetsbidrag
 
Informationsträffar
Om din förening vill ha stöd inför ansökan om aktivitetsbidrag kan ni komma på informationsträff.
Tid pensionärsföreningar: 5 februari klockan 14-16 eller 20 februari klockan 10-12.
Tid ungdomsföreningar: 6 februari klockan 18-20 eller 14 februari klockan 15-17.
Plats: Idrott & förenings kontor i Kvibergs Park, Nedre kaserngården 1.
Anmälan: Mejla datum, föreningens namn och antal deltagare till kundservice@ioff.goteborg.se.

Ungdomsföreningar redovisar närvaro utan XML-fil
Sedan i höstas ska ungdomsföreningar inte längre redovisa några personuppgifter i samband med närvaroredovisningen. Detta med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder att ni inte skickar in XML-filer till idrotts- och föreningsförvaltningen utan att ni i e-tjänsten bok.goteborg.se skriver in närvarouppgifter för varje grupp/lag – uppgifter som ni har i ert närvarorapporteringssystem.
Information om hur du redovisar närvaro finns i manualen Söka aktivitetsbidrag med e-tjänsten