Du är här:
Start

Nyheter

2019-01-22
Nytt gratis närvarokort för föreningar som inte kan använda Idrottonline
Föreningar som söker aktivitets- och lokalbidrag ska vid varje föreningsaktivitet/sammankomst registrera vilka medlemmar som är närvarande. Nu har idrotts- och föreningsförvaltningen tagit fram ett nytt gratis närvarokort för föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) och därför inte kan använda det digitala närvarorapporteringssystemet Idrottonline.

Vilka föreningar kan använda närvarokortet?
Kortet är avsett för föreningar som inte kan använda Riksidrottsförbundets närvarorapporteringsystem Idrottonline, till exempel kulturföreningar och scoutföreningar. Idrottsföreningar som är anslutna till specialförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) till exempel Fotbollförbundet, Ridsportförbundet, Handbollförbundet ska fortsätta att använda det digitala närvarosystemet Idrottonline.

Börja använda Idrott & förenings närvarokort
Du hittar närvarokort och manual som beskriver hur du använder närvarokortet på sidan Aktivitetsbidrag på bok.goteborg.se