Du är här:
Start

Nyheter

2019-02-13
Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 12 februari

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 12 februari. Politikerna tog bland annat beslut om att ge bidrag till Angeredsföreningars samarbetssatsning på barn och unga.

Bidrag till Angeredsföreningars samarbetssatsning på barn och unga

 Angered Allians är en nybildad paraplyorganisation som består av föreningarna Angered MBIK, Gunnared KIF, Angered IS, Lärje Angereds IF och Gunnilse IS. Föreningarna har valt att tillsammans göra en satsning på att engagera fler barn och unga i föreningslivet och målet är att på tre år öka antalet aktiva från 1 500 till 3 000. Bemanningen är i dag dock inte tillräcklig för att klara av den planerade rekryteringen. Angered Allians vill därför skapa ett gemensamt kansli för administration som föreningarna kan samnyttja för att kunna frigöra resurser i föreningarna som i stället kan ägnas åt praktiskt arbete med barn och unga.

Nämnden beslutar att:

  • ge Angered Allians ett utvecklingsbidrag för 2019 med 1 435 000 kronor för att genomföra satsningen. Pengarna ska gå till ett gemensamt kansli och administration samt arvoden till personal i den operativa verksamheten.

 

Ja till Göteborgsförslag om konstgräsplan vid Bergumsvallen

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att anlägga elvaspelsplan konstgräs på Bergumsvallens naturgräsplan och att rusta upp och utöka parkeringsplatserna.

Nämnden beslutar att:

  • säga ja till konstgräset (sjuspelsplan eftersom en elvaspelsplan inte ryms) förutsatt att nämnden får investeringsmedel från kommunfullmäktige.
  • i nuläget avstå från att ta ställning till förslaget som rör parkeringen. Detta eftersom ett annat Göteborgsförslag som handlar om ny tillfarts- och cykelväg till Bergumsvallen, kan påverka parkeringsytornas storlek.

 

Göteborgsförslag om cykelväg till Bergumsvallen – skickas till annan nämnd

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att bygga en ny cykelväg och tillfartsväg till Bergumsvallen i Olofstorp. Nämnden anser att en cykelväg behövs då det skulle bidra till ökad trygghet och att fler barn och unga kan ta sig till Bergumsvallen på ett miljövänligt sätt. Dock ligger både den önskade cykelvägen och tillfartsvägen på en yta som inte förvaltas av idrotts- och föreningsnämnden.

Nämnden beslutar att:

  • se till att berörd nämnd får Göteborgsförslaget och tydliggör samtidigt att idrotts- och föreningsnämnden är positiva till förslaget.

 

Läs mer på goteborg.se/ioff