Du är här: Bidrag

Bidrag

Ny e-tjänst ersätter bok.goteborg.se - men du söker fortfarande kulturstöd här

Göteborgs Stad byter just nu e-tjänst för att söka bidrag och stöd samt boka anläggningar och lokaler. Du kan inte längre söka bidrag via bok.goteborg.se, med undantag från kulturstöd som du söker här fram till 31 december 2022.

De stödformer som går att söka hos Kulturstöd via bok.goteborg.se fram till 31 december 2022 är:

  • Arbetsstipendium för författare (deadline 16 november kl 12.00)
  • En snabb slant (löpande till och med 4 december)
  • Kulturstipendium (deadline 16 november kl 12.00)
  • Projektstöd (deadline 2 november kl 12.00)

Övriga stödformer från år 2023 söks i nya e-tjänsten.

Du hittar mer information om respektive kulturstöd under fliken Bidrag, i vänstermenyn.

BIDRAGSTYPER

Idrott och fritid
Bidrag till ideella idrotts- och fritidsföreningar och organisationer. Verksamhet för barn, unga, pensionärer och personer med funktionsnedsättning prioriteras.
Kultur
Stöd och stipendier till projekt, verksamheter och konstutövare som på olika sätt bidrar till ett rikt kulturliv i Göteborg.
Socialt arbete
Bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom det sociala området.