Du är här: Bidrag

Bidrag

Genom e-tjänsterna kan du som förening, eller som enskild konstutövare, söka olika bidrag och stödformer hos Göteborgs Stad. För närvarande är det bidrag från förvaltningarna Kultur, Socialförvaltning Centrum och Idrott & förening som går att söka i e-tjänsten.

Nedan ser du alla bidragstyper som finns att söka här. Läs mer om bidragen under respektive rubrik, eller välj ett bidrag i den alfabetiska listan till vänster.

BIDRAGSTYPER

Idrott och fritid
Bidrag till ideella idrotts- och fritidsföreningar och organisationer. Verksamhet för barn, unga, pensionärer och personer med funktionsnedsättning prioriteras.
Kultur
Stöd och stipendier till projekt, verksamheter och konstutövare som på olika sätt bidrar till ett rikt kulturliv i Göteborg.
Socialt arbete
Bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom det sociala området.