Du är här:

Aktivitetsbidrag


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Aktivitetsbidrag

Ideella föreningar som är bidragsgodkända kan få aktivitetsbidrag för aktiviteter föreningen ordnar för barn och unga (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller pensionärer (65 år eller äldre).

Vad är aktivitetsbidrag och kan min förening söka det?

På goteborg.se hittar du information om aktivitetsbidraget och vad som krävs av föreningen för att kunna söka det.

Här kan du läsa om kraven för aktivitetsbidraget


Ansökningsperioder 2022:

  • 3 januari till 28 februari.  Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft juli-december föregående år.
  • 1 juli till 25 augusti Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft januari-juni samma år.

 

Så ansöker föreningen

Att göra innan ansökan

1) Registrera medlemmarnas närvaro. Gör kontinuerligt under den halvårsperiod aktiviteterna genomförs.

Förening med aktiviteter för barn, unga och person med funktionsnedsättning, registrerar närvaron:

  • i ett digitalt närvarosystem.

Det finns en lista längre ned på den här sidan med de leverantörer av digitala närvarosystem som är godkända av idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Förening med aktiviteter för personer som är 65 år eller äldre, registrerar närvaron:

  • i e-tjänsten bok.goteborg.se.

 

2) Göra föreningsredovisning och ladda upp årsmöteshandlingar. Gör en gång per år i samband med ansökningsperioden för aktivitetsbidraget.

Här är en manual för hur du gör föreningsredovisningen


3) Redovisa medlemmarnas närvaro.
Gör varje gång föreningen ska ansöka om aktivitetsbidrag.

Endast personuppgifter vid stickprov och kontroll
Föreningen redovisar inte några personuppgifter i samband med närvaroredovisningen. Dock behöver föreningen dokumentera vilka som deltar på föreningens aktiviteter i ett digitalt närvarosystem. Detta då idrotts- och föreningsförvaltningen vid kontroll och stickprov kan begära in personuppgifterna.

 
Ansök i e-tjänst
Föreningen ansöker om aktivitetsbidrag här i e-tjänsten bok.goteborg.se.

 

Frågor
Har du frågor om bidraget eller hur du ansöker i e-tjänsten?


Godkända leverantörer av digitala närvarosystem

  • IdrottOnline
  • Laget.se (inriktning på idrottsföreningar och särskilt lagsporter)
  • MyClub
  • SportAdmin
  • Svenskalag.se
  • CogWork/minaaktiviteter.se

Idrott & föreningens närvarokort

Idrotts- och föreningsförvaltningens närvarokort är endast till för föreningar som inte kan använda Riksidrottsförbundets närvarorapporteringsystem Idrottonline, till exempel kulturföreningar och scoutföreningar.

Idrott & förenings närvarokort och manual
För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.