Du är här:

Verksamhetsstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Läs mer om verksamhetsstöd på hemsidan www.goteborg.se/kulturstod.

Verksamheten ska vara av hög konstnärlig kvalitet och/eller vara särskilt kulturpolitiskt värdefull för Göteborg. Du söker i juni för det kommande verksamhetsåret.

Sista ansökningsdag för att söka verksamhetsstöd för år 2021 är onsdag 3 juni 2020 kl 12.00. E-tjänsten är öppen från 4 maj.

Beslutet om fördelningen av verksamhetsstöd för år 2021  kommer att fattas av kulturnämnden i december 2020.          

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

Problem med att söka?
Mejla kulturstod@kultur.goteborg.se
För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.