Du är här:

Verksamhetsstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 

Du når ansökningsformuläret genom att klicka på ”Sök Verksamhetsstöd” ovan. Om du får problem med att du inte får upp ansökningsformuläret utan istället hamnar på sidan ”Mina bidrag”, kan du fylla i en pdf-blankett. Läs mer under rubriken ”Tekniska problem med e-tjänsten?” under Verksamhetsstöd på vår hemsida:
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2018722154327817


Läs mer om verksamhetsstöd på hemsidan
 www.goteborg.se/kulturstod.

Verksamheten ska vara av hög konstnärlig kvalitet och/eller vara särskilt kulturpolitiskt värdefull för Göteborg. Du söker i juni för det kommande verksamhetsåret.

Sista ansökningsdag för att söka verksamhetsstöd för år 2021 är onsdag 3 juni 2020 kl 12.00. E-tjänsten är öppen från 4 maj.

Beslutet om fördelningen av verksamhetsstöd för år 2021  kommer att fattas av kulturnämnden i december 2020.          

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

Problem med att söka?
Mejla kulturstod@kultur.goteborg.se
För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.