Du är här:

Verksamhetsstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Verksamheten ska vara av hög konstnärlig kvalitet och/eller vara särskilt kulturpolitiskt värdefull för Göteborg. Du söker i juni för det kommande verksamhetsåret. Mer om stödet och hur du söker, se www.goteborg.se/kulturstod 

------------------

Beslutet om fördelningen av verksamhetsstöd för år 2023  kommer att fattas av kulturnämnden i mitten december 2022.   För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.