Du är här:

Verksamhetsstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Verksamheten ska vara av hög konstnärlig kvalitet och/eller vara särskilt kulturpolitiskt värdefull för Göteborg. Du söker i juni för det kommande verksamhetsåret.

Sista ansökningsdag för att söka verksamhetsstöd för år 2023 är onsdag 8 juni 2022 kl 12.00. E-tjänsten är öppen från 11 maj.

Beslutet om fördelningen av verksamhetsstöd för år 2023  kommer att fattas av kulturnämnden i mitten december 2022.   


Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under
www.goteborg.se/kulturstod.


Problem med att söka?
Mejla kulturstod@kultur.goteborg.se
För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.