Du är här:

Projektstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 

NÄR DU ÄR INLOGGAD KAN DU KLICKA PÅ DEN GRÅ KNAPPEN OVAN

Här kan du söka Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild.

Projektstödet går till projekt som genomförs och avslutas inom en given tidsram. Stödet kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, föreställning eller konsert. 

Produktionsstöd för film och rörlig bild är ett projektstöd som kan användas för att skapa ett konstnärligt verk för film och rörlig bild. Det kan till exempel vara kort- eller långfilm, spel- eller dokumentärfilm, tv- eller webbserie, konstfilm, virtual reality-verk samt olika hybridformer. Det kan användas för alla faser i ett projekt.

 

Ansökningstider

 

Projektstöd har två deadlines om året:
Senast 16 mars 2022 kl 12.00 (mitt på dagen). Du söker för arrangemang som äger rum tidigast i juli 2022. E-tjänsten öppnar den 16 februari och beslut tas i mitten av maj. 
Senast 2 november 2022 klockan 12.00 (mitt på dagen). E-tjänsten öppnar 3 oktober och beslut tas före 31 december 2022.

Produktionsstöd för film och rörlig bild har två deadlines om året:

Senast 16 mars 2022 kl 12.00 (mitt på dagen). E-tjänsten öppnar den 16 februari och beslut tas i mitten av maj.Senast Senast 2 november 2022 klockan 12.00 (mitt på dagen). E-tjänsten öppnar 3 oktober och beslut tas före 31 december 2022.


För projekt med mindre omfång och kortare framförhållning gå in på Pronto! i vänstermenyn. Där kan man söka max. 40 000 kr.

 

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.