Du är här:

Projektstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 

NÄR DU ÄR INLOGGAD KAN DU KLICKA PÅ DEN GRÅ KNAPPEN OVAN

Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild kan sökas igen nästa år 2023. Se deadlines och hur du söker på www.goteborg.se/kulturstod  

 

Ansökningstider 2022 som passerat:

 

Projektstöd har två deadlines om året:
Senast 16 mars 2022 kl 12.00 (mitt på dagen). Du söker för arrangemang som äger rum tidigast i juli 2022. E-tjänsten öppnar den 16 februari och beslut tas i mitten av maj. 
Senast 2 november 2022 klockan 12.00 (mitt på dagen). E-tjänsten öppnar 3 oktober och beslut tas före 31 december 2022.

Produktionsstöd för film och rörlig bild har två deadlines om året:

Senast 16 mars 2022 kl 12.00 (mitt på dagen). E-tjänsten öppnar den 16 februari och beslut tas i mitten av maj.Senast Senast 2 november 2022 klockan 12.00 (mitt på dagen). E-tjänsten öppnar 3 oktober och beslut tas före 31 december 2022.


För projekt med mindre omfång och kortare framförhållning gå in på Pronto! i vänstermenyn. Där kan man söka max. 40 000 kr.

 

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.