Du är här:

Pronto!


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 

NÄR DU ÄR INLOGGAD KAN DU KLICKA PÅ DEN GRÅ KNAPPEN OVAN.

 

Projektstöd Pronto! är ett lite snabbare och mindre projektstöd som du kan söka tre-fyra gånger om året. Stödet ska gå till konst- och kulturprojekt med lite kortare framförhållning. Man kan söka max. 40 000 kr. Mer om deadlines för år 2023 och hur du söker: www.goteborg.se/kulturstod 
För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.