Du är här:

Kulturstipendium


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

NÄR DU ÄR INLOGGAD KAN DU KLICKA PÅ DEN GRÅ KNAPPEN OVAN.

 
Du kan söka Göteborgs Stads kulturstipendier om 30 000 kronor en gång om året. Det söks senast 17 november 2021 kl 12.00 mitt på dagen.

E-tjänsten öppnar 5 oktober och vi rekommenderar att du är ute i god tid före deadline.

Beslut tas av kulturnämnden i mars/april 2022.

Stipendium söks nästa gång i oktober/november 2022 i en annan e-tjänst. Läs mer på hemsidan.

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.