Du är här:

Ateljéstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Ateljéstöd söks i annat e-tjänstsystem än detta, se hemsidan: www.goteborg.se/kulturstod

Ateljéstöd kan gå till dig som hyr en ateljé för din konstnärliga verksamhet. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer som är bosatta i Göteborg och på så sätt bidra till att utveckla stadens professionella kulturliv.

Ansökan öppnar 27 september kl 12.00 mitt på dagen.
Sista ansökningsdatum är 27 oktober 2021 klockan 12.00.  Beslut tas av kulturförvaltningen före 31 december 2021.

OBS! Ansökan kommer göras i ett annat e-tjänstsystem än detta, mer information om hur du söker, om 
stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.