Du är här:

Ateljéstöd


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Ateljéstöd söks i annat e-tjänstsystem än detta, se hemsidan: www.goteborg.se/kulturstodFör att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.