Du är här:

Anmälan om ny Ateljéförening


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Ateljéstöd är ett stöd som kan gå till konstnärer som hyr en ateljé för sin konstnärliga verksamhet. NYTT 2021:

Ändringarna i korthet: 

  • Ansökan sker med personnummer istället för genom ateljéförening eller enskild firma. Ansökan görs ej i detta e-tjänstsystem.
  • Du kan nu söka för hela året eller delar av det, exempelvis för korttidskontrakt.
  • Ansökan sker senare på året och pengarna betalas ut retroaktivt i början av nästkommande år istället för i slutet av innevarande år. Ansökan är öppen 27 september – 27 oktober.
  • Ansökan sker för ett år i taget istället för tre år i taget.

 

Mer information om hur du söker, om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.