Du är här:

Anmälan om ny Ateljéförening


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Ateljéstöd är ett stöd som kan gå till konstnärer som hyr en ateljé för sin konstnärliga verksamhet. Stödet kan sökas av konstnärer som antingen har egen firma eller medlemskap i en ateljéförening. De ateljéföreningar som hanterar sina medlemmars ateljéstödsutbetalningar ska årligen skicka in sina aktuella föreningshandlingar till kulturförvaltningen.

Ateljéförening som är nybildad eller som inte tidigare tagit emot ateljéstöd från kulturförvaltningen ska anmäla sig här. Anmälan om ny ateljéförening ska göras senast den 5 maj.

Andra föreningar än ateljéföreningar ska inte anmäla sig här.

Mer information om stödformen och riktlinjerna hittar du under www.goteborg.se/kulturstod.

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.