Du är här:

Lokalbidrag


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Lokalbidrag
Ideella föreningar som är aktivitetsbidragsgodkända och har verksamhet i egna lokaler, eller i lokaler som hyrs på lång tid, kan söka lokalbidrag.


Vad är lokalbidrag och kan min förening söka det?

Du hittar information om lokalbidraget och vad som krävs av föreningen för att kunna söka det på goteborg.se.

Här kan du läsa om lokalbidraget


Ansökningsperiod

Lokalbidraget kan sökas under perioden 3 januari till 1 mars 2022.

En förening som nyligen blivit aktivitetsbidragsgodkänd eller söker lokalbidrag för första gången har möjlighet att söka lokalbidrag på andra tillfällen under året efter prövning i varje enskilt fall.


Så ansöker föreningen

Att göra innan ansökan
Innan föreningen är redo att söka lokalbidrag måste föreningen:

 

 • ha beviljats aktivitetsbidrag föregående år (gäller ej nyligen bidragsgodkända föreningar). 

Om det finns särskilda skäl kan en redan aktivitetsbidragsgodkänd förening som sedan tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild prövning, få möjlighet att söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag. Studiecirklarna ska då redovisas på det sätt som idrotts- och föreningsförvaltningen anger. Kraven Kriterierna på upplägg och innehåll är desamma som vid ansökan om aktivitetsbidrag. Kontakta en handläggare på idrotts- och föreningsförvaltningen innan ansökan.

Ansök i e-tjänsten

 • Föreningen ansöker om lokalbidrag här i e-tjänsten bok.goteborg.se
 • Vid ansökan måste föreningen redovisa: 
  • föregående års lokalkostnad
  • kopia på hyresfaktura/-avi samt fakturor för övriga, i ansökan angivna, kostnader (driftskostnader för lokalen)
  • inkomster från uthyrning (uppgift om hyresgäst och intäkt)
  • kopia på hyresavtal (vid första ansökningstillfället eller vid byte av lokal).


Frågor
Har du frågor som rör bidraget eller hur du går tillväga för att ansöka i e-tjänsten?För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.