Du är här:

UtvecklingsbidragUtvecklingsbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan få utvecklingsbidrag för att utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg. Det kan exempelvis handla om projekt för ökad integration, jämställdhet eller rekrytering av fler ungdomar.

Vad är utvecklingsbidrag och kan min förening/organisation ansöka om det?
Du hittar information om utvecklingsbidraget och vad som krävs av föreningen/organisationen för att kunna söka det på goteborg.se.

Här kan du läsa mer om utvecklingsbidraget


Ansökningstid
Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året. Ansökan ska skickas in i god tid innan satsningen ska starta. Ansökningarna behandlas normalt inom en månad efter att den och eventuella kompletteringar lämnats in.

Så ansöker föreningen
Ansök via e-tjänst
Föreningen/organisationen ansöker om utvecklingsbidrag här i e-tjänsten bok.goteborg.se

Frågor
Har du frågor som rör bidraget eller hur du går tillväga för att ansöka i e-tjänsten?