Du är här:

Drifts- & verksamhetsbidrag


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Särskilt driftsbidrag och särskilt verksamhetsbidrag

Särskilt driftsbidrag och särskilt verksamhetsbidrag är två olika bidrag som kan sökas av ideella föreningar och organisationer. Det ena är till för föreningar som driver en idrotts-/fritidsanläggning. Det andra kan användas för en verksamhet som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Vad är särskilt driftsbidrag respektive särskilt verksamhetsbidrag?

Särskilt driftsbidrag
Ideella föreningar och organisationer som driver en egen idrotts-/fritidsanläggning kan få ett särskilt driftsbidrag. Ett av kraven för att få bidraget är att anläggningen används regelbundet av föreningar eller allmänhet och att verksamheten i huvudsak är till för 7-25-åringar.

Här hittar du information om särskilt driftsbidrag

Särskilt verksamhetsbidrag
Ideella föreningar och organisationer kan söka särskilt verksamhetsbidrag för en verksamhet som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Här hittar du information om särskilt verksamhetsbidrag


Ansökningstidperiod

Båda bidragen, särskilt driftsbidrag och särskilt verksamhetsbidrag, kan sökas från 1 juni till 31 augusti.

Så ansöker föreningen
Att göra innan ansökan
Innan föreningen/organisationen kan söka något av bidragen, särskilt driftsbidrag eller särskilt verksamhetsbidrag, måste föreningen ta kontakt med en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Här hittar du kontaktuppgifter till kundservice på idrotts- och föreningsförvaltningen

Ansök med blankett
Bidragen söks med blankett som du får av föreningskonsulenten.

Frågor
Har du frågor som rör bidraget eller hur du går tillväga för att söka? Kontakta kundservice på idrotts- och föreningsförvaltningen.

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.