Du är här:

Investeringsbidrag


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Investeringsbidrag (anläggningsstöd)
Ideella föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag och/eller lånegaranti i form av kommunal borgen (tidigare kallat anläggningsstöd) för att bygga och renovera anläggningar som de äger eller långtidshyr. En anläggning är till exempel en sporthall, fotbollsplan eller teaterlokal.


Vad är investeringsbidrag och kan min förening/organisation söka det?

Investeringsbidrag (tidigare kallat anläggningsstöd) kan användas av ideella föreningar och organisationer som behöver bygga om eller bygga ny anläggning. Du hittar information om investeringsbidrag och kommunal borgen samt vad som krävs av föreningen för att kunna söka det på goteborg.se.

Här kan du läsa om investeringsbidraget


Ansökningsperioder
Investeringsbidrag kan sökas två gånger per år:

  • 1 januari-25 februari
  • 1 juli-25 augusti


Så ansöker föreningen/organisationen

Att göra innan ansökan
Innan föreningen/organisationen kan söka investeringsbidrag måste du ta kontakta med en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen för att få information om vilket stödföreningen/organisationen kan få för att genomföra ett byggprojekt.


Ansök i e-tjänst eller på blankett

Föreningen/organisationen ansöker om investeringsbidrag här i e-tjänsten bok.goteborg.se eller på blankett. Du får blanketten av föreningskonsulenten.


Frågor

Har du frågor om hur du går tillväga för att ansöka i e-tjänsten?För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.