Du är här:

Socialt arbete


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Hösten 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag från alla bidragsgivande förvaltningar. Mer information om det nya systemet kommer ut på vår hemsida http://bok.goteborg.se/Start.action samt via mejl till de föreningar som har sökt bidrag tidigare.

För frågor om ansökningar av verksamhetsbidrag för 2023, kontakta Samverkan med civilsamhället!

 

Verksamhetsbidrag

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för 2023 från den 4 maj till 1 juli. Om ni vill ansöka om verksamhetsbidrag, vänligen kontakta oss på Samverkan med civilsamhället!

 

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.  

 

Vi följer Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag samt våra anvisningar. Du hittar dem på dessa länkar: 

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

 

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post : susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se 

Kajsa Björnestedt 
Telefon: 031-367 19 32
E-post : kajsa.bjornestedt@socialcentrum.goteborg.se

Sofie Hagström
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.hagstrom@socialcentrum.goteborg.se

Ippsepp Meyer 
Telefon: 031-365 89 48
E-post : ippsepp.meyer@socialcentrum.goteborg.se

Ludvig Sandberg
Telefon: 031-367 92 99
E-post : ludvig.sandberg@socialcentrum.goteborg.seObservera att organisationer inom funktionshinderområdet kontaktar förvaltningen för Funktionsstöd.

För mer information kontakta:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55
E-post : josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.seFör att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.