Du är här:

Socialt arbete


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.För att kunna öppna ansökan så måste ni ha fyllt i er medlems-/föreningsredovisning.

 

Bidrag till organisationer inom sociala området

Bidrag kan beviljas till:

Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.

  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt lokalt civilsamhälle.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till anhöriga till dessa målgrupper.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalité till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.
  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt lokalt civilsamhälle.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till anhöriga till dessa målgrupper.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalité till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.


För er som inte ansökt om bidrag tidigare

Kontakta någon av oss, längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter!

För att kunna ansöka krävs att både ordförande och kassör hämtar ut en så kallad aktiveringskod hos Social resursförvaltning. För att kunna få en kod måste ordförande och kassörer visa upp legitimation, organisationens registreringsbevis och årsmötesprotokoll och/eller protokoll från konstituerande styrelsemöte där det framgår vilka som är valda till ordförande och kassör. Om din organisation redan kvitterat ut aktiveringskoder är detta inte nödvändigt. Då räcker det med att man loggar in med det användarnamn och lösenord man valt.

 

Ansökningsperiod för 2021 är: 1 maj tom 30 juni 2020. 
Därefter går det inte att ansöka om bidrag för 2021. 

 

För mer information kontakta:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@socialresurs.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55
E-post : josiane.bolenge.kamparas@socialresurs.goteborg.se

Anja Jelinek 
Telefon: 031-367 94 59
E-post : anja.jelinek@socialresurs.goteborg.se

Sofie Ludvigsson
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.ludvigsson@socialresurs.goteborg.se

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialresurs.goteborg.se

Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post : susanna.brundin@socialresurs.goteborg.se

 

 För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.