Du är här:

Socialt arbete


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Hösten 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag från alla bidragsgivande förvaltningar. Mer information finns på goteborg.se samt via mejl till de föreningar som har sökt bidrag tidigare.

Visning av ny e-tjänst för bokning och bidrag

Från och med 2023 söker du föreningsbidrag via Göteborgs Stads nya e-tjänst för bokning och bidrag. Den 5 oktober är du välkommen på visning och frågestund.

I oktober lanseras Göteborgs Stads nya e-tjänst för bokning och bidrag, där du framöver kommer att kunna söka bidrag och stöd från alla stadens bidragsgivande förvaltningar. Redan från start går det även att boka idrottsanläggningar och samlingslokaler via tjänsten. Föreningsbidrag flyttar in i den nya e-tjänsten från och med början av 2023.

Den 5 oktober har du möjlighet att få en visning av den nya e-tjänsten och ställa frågor till handläggare som jobbar med bokning, kulturstöd och föreningsbidrag.

Dag: Onsdag 5 oktober

Tid: Klockan 10-11.30, 14-15.30 eller 18-19.30 (samma innehåll alla tiderna)

Plats: Nedre Kaserngården 1 (Idrotts- och föreningsförvaltningen)

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret senast onsdag 28 september. Max två deltagare per organisation, begränsat antal platser.

På visningen får du se hur du:

  • hittar e-tjänsten, loggar in och hittar olika funktioner
  • bokar idrottsanläggning och samlingslokal, ser och ändrar dina bokningar
  • hittar vilka föreningsbidrag och kulturstöd som går att söka

Vi bjuder på fika (kaffe, te, kaka). Du kan även anmäla dig via telefon: 031-368 20 00.

Läs mer på goteborg.se: Ny e-tjänst för att boka lokal och söka bidrag

För frågor om ansökningar av verksamhetsbidrag för 2023, kontakta Samverkan med civilsamhället.

 

Verksamhetsbidrag

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för 2023 från den 4 maj till 1 juli. Om ni vill ansöka om verksamhetsbidrag, vänligen kontakta oss på Samverkan med civilsamhället.

 

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.  

 

Vi följer Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag samt våra anvisningar. Du hittar dem på dessa länkar: 

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

 

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post : susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se 

Jessi Svahn
Telefon: 031-367 19 32
E-post : Jessi.svahn@socialcentrum.goteborg.se

Ippsepp Meyer 
Telefon: 031-365 89 48
E-post : ippsepp.meyer@socialcentrum.goteborg.se

Ludvig Sandberg
Telefon: 031-367 92 99
E-post : ludvig.sandberg@socialcentrum.goteborg.seFör att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.