Du är här:

Socialt arbete


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

Verksamhetsbidrag

Tiden för ansökan om verksamhetsbidrag för 2022 var från den 1 maj till 30 juni 2021.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.  

 

Vi följer Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag samt våra anvisningar. Du hittar dem på dessa länkar: 

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

 

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post : susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se 

Sofie Hagström
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.hagstrom@socialcentrum.goteborg.se

Anja Jelinek 
Telefon: 031-367 94 59
E-post : anja.jelinek@socialcentrum.goteborg.se

Ludvig Sandberg
Telefon: 031-367 92 99
E-post : ludvig.sandberg@socialcentrum.goteborg.seObservera att organisationer inom funktionshinderområdet kontaktar förvaltningen för Funktionsstöd.

För mer information kontakta:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55
E-post : josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.seFör att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.