Du är här:

Utvecklingsmedel


För att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.

 För att kunna öppna ansökan så måste ni ha fyllt i er medlems-/föreningsredovisning.

Utvecklingsmedel  

  • Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel är i första hand ettårigt.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av den sociala ekonomin genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.
  • Beslut om medel hanteras inom ramen för gällande delegationsordning.
  • Beslut som väntas ge flerårseffekter och belopp över fyra prisbasbelopp beslutas av nämnden.

 

Vill du ansöka om utvecklingsmedel kontakta aktuell handläggare:

  

Anja Jelinek 

Telefon: 031-367 94 59

E-post : anja.jelinek@socialcentrum.goteborg.se


Sofie Ludvigsson
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.ludvigsson@socialcentrum.goteborg.se

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56

E-post : stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

 

Har du frågor om e-tjänsten, kontakta:

Susanna Brundin

Telefon: 031-367 94 53

E-post: susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se

 

OBS! Organisationer inom funktionshinderområdet kontaktar förvaltningen för funktionsstöd:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55

E-post : josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.seFör att ansöka måste du vara inloggad, söka inom den period som anges och ha rätt behörighet.