Du är här:

Socialt arbete

På grund av återkommande krångel med e-tjänsten har vi tagit beslut om att stänga ner den och ta emot ansökningar om verksamhetsbidrag för 2022 via mejl från och med idag 2021-06-10.

Sista ansökningsdag är 30 juni 2021. Ni som redan har skickat in ansökan behöver inte skicka in ansökan igen via mejl.

Om ni inte redan har fått blanketten, kontakta oss på samverkan.med.civilsamhallet@socialcentrum.goteborg.se

För er som inte ansökt om bidrag tidigare:

Om ni inte har sökt verksamhetsbidrag hos oss tidigare måste ni kontakta oss innan på samverkan.med.civilsamhallet@socialcentrum.goteborg.se.


Vi följer Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag samt våra anvisningar. Du hittar dem på dessa länkar:

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Socialnämnden Centrum ger stöd till följande:  

 

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.  
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg. 
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.  
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.  

Arbetsintegrerande sociala företag söker som tidigare hos socialnämnden Centrum.

Observera att organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar samt stöd till anhöriga till dessa målgrupper kontaktar förvaltningen för Funktionsstöd

För mer information kontakta:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55
E-post : josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.se

 

Ansökningsperiod för 2022

1 maj t o m 30 juni 2021. Därefter går det inte att ansöka om bidrag för 2022. 

 

För mer information kontakta:

 

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post : susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se 

Sofie Ludvigsson
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.ludvigsson@socialcentrum.goteborg.se

Anja Jelinek 
Telefon: 031-367 94 59
E-post : anja.jelinek@socialcentrum.goteborg.se

 

Tänk på att om er organisation inte söker bidrag för 2022 behöver ni skicka in en redovisning av 2020 års medel. 

Vi ber om ursäkt för allt krångel med e-tjänsten och för att vi behövt byta system mitt i ansökningsprocessen.