Du är här:

Idrott och fritid

Idrotts- och föreningsförvaltningen vill bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför ut bidrag till ideella idrotts- och fritidsföreningar och organisationer. För att få bidrag måste föreningen uppfylla ett antal krav.


Alla måste uppfylla grundläggande krav
Alla ideella föreningar och organisationer ska uppfylla ett antal grundläggande krav för att kunna få föreningsbidrag av idrotts- och föreningsförvaltningen.

Här kan du läsa om Grundläggande krav för föreningsbidrag


Ibland måste föreningen också bli aktivitetsbidragsgodkänd
Två bidrag kan endast sökas av föreningar som är aktivitetsbidragsgodkända. Dessa bidrag är: aktivitetsbidrag och lokalbidrag.

Förutom grundläggande kraven ska föreningen bland annat ha minst 15 aktivitetsbidragsgodkända medlemmar, ha en plan på minst 20 aktivitetsbidragsgodkända aktiviteter under kommande året.

 

När föreningen blivit aktivitetsbidragsgodkänd kan föreningen också hyra lokaler och idrottsanläggningar av idrotts- och föreningsförvaltningen till en lägre kostnad (taxa låg).

Här kan du läsa om vad som krävs för att bli aktivitetsbidragsgodkänd förening

Här kan du läsa om hur föreningen bokar lokaler

 

Bidrag för aktiviteter
Aktivitetsbidrag
Ideella föreningar som är aktivitetsbidragsgodkända kan få bidrag för de aktiviteter som ordnas för barn och unga (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller pensionärer (65 år eller äldre). Bidragets storlek beror på antal sammankomster och deltagare.

 

Bidrag för lokaler och anläggningar
Ideella föreningar och organisationer kan få olika sorters stöd för att bygga, driva eller hyra lokaler och anläggningar.

Lokalbidrag
Ideella föreningar som är aktivitetsbidragsgodkända kan få bidrag för egna och långtidsförhyrda lokaler där föreningen bedriver ideell verksamhet.

Investeringsbidrag
Ideella föreningar/organisationer kan få konsultativ hjälp, investeringsbidrag och lånegaranti i form av kommunal borgen, för  ny-, till- och ombyggnad av egna eller långtidsförhyrda anläggningar.

Särskilt driftsbidrag
Ideella föreningar/organisationer kan få bidrag för att driva anläggning inom idrotts- och fritidsområdet.

Bidrag för utveckling
Ideella föreningar och organisationer kan få olika sorters stöd för att utveckla sin verksamhet.

Utvecklingsbidrag
Ideella föreningar/organisationer kan få bidrag för att utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg.

Särskilt verksamhetsbidrag
Ideella föreningar/organisationer kan få bidrag för verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg.