Du är här:

Socialt arbete

Teamet Samverkan med civilsamhället, Socialförvaltningen Centrum, handlägger föreningsbidrag till föreningar och organisationer i form av verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. 

Kontaktuppgifter till teamet för Samverkan med civilsamhället

 

Hösten 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag från alla bidragsgivande förvaltningar. Mer information om det nya systemet kommer ut på vår hemsida http://bok.goteborg.se/Start.action samt via mejl till de föreningar som har sökt bidrag tidigare.
För frågor om ansökningar av verksamhetsbidrag för 2023, kontakta Samverkan med civilsamhället!

 


Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. 

 

Verksamhetsbidrag

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för 2023 från den 4 maj till 1 juli. Om ni vill ansöka om verksamhetsbidrag, vänligen kontakta oss på Samverkan med civilsamhället!

 

Utvecklingsmedel

  • Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel är i första hand ettårigt.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av civilsamhället genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.


Vi följer Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag samt våra anvisningar. Du hittar dem på dessa länkar:

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

 

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post: stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post: susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se 

Ippsepp Meyer 
Telefon: 031-365 89 48
E-post : ippsepp.meyer@socialcentrum.goteborg.se

Sofie Hagström
Telefon: 031-367 94 50
E-post: sofie.hagstrom@socialcentrum.goteborg.se

Kajsa Björnestedt 
Telefon: 031-367 19 32
E-post : kajsa.bjornestedt@socialcentrum.goteborg.se

Ludvig Sandberg
Telefon: 031-367 92 99
E-post: ludvig.sandberg@socialcentrum.goteborg.se 

 

Observera att organisationer inom funktionshinderområdet kontaktar förvaltningen för Funktionsstöd

För mer information kontakta:

Christina Matsdotter
Telefon: 031-367 94 60
E-post : christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

Josiane Bolenge Kamparås
Telefon: 031-367 94 55
E-post : josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.se