Du är här:

Socialt arbete

Föreningar/organisationer inom civilsamhället har nu möjlighet att söka bidrag för insatser för barn och unga under sommaren 2021 som ökar trygghet, ger förutsättningar för meningsfull fritid och motverkar social oro och våld i nära relationer.  

Målen med insatserna/aktiviteterna är:

 • att öka tryggheten för barn och unga och deras familjer i effekterna av pandemin. 
 • att motverka social oro genom att tillhandahålla positiva sammanhang. 
 • att motverka isolering i otrygga hem där fysiskt och psykiskt våld förekommer.  
 • att fler barn och unga får tillgång till fler mötesplatser och fritidsaktiviteter samt att redan goda sammanhang görs tillgängliga för fler.

Aktiviteter/insatser ska:

 • följa Folkhälsomyndighetens och Västra Götalands restriktioner om Covid -19 (Observera att arrangören är ansvarig för att restriktioner och rekommendationer följs). 
 • vara kostnadsfria. 
 • starta under sommaren. 
 • rikta sig till barn och unga i Göteborg. 

Vi prioriterar aktiviteter och insatser där utföraren har någon eller några av följande kännetecken: 

 • Kunskap om att möta psykisk ohälsa bland barn. 
 • Kunskap om att fånga upp våld i nära relationer och hantera hedersproblematik. 
 • Kompetens att arbeta förebyggande mot social oro. 

Ansökan om bidraget ska vara oss tillhanda senast 23 april kl 18.00. 

Mer information och ansökningsblankett hittar ni här: Här är länk till ansökningsformuläret (wordfil)

Kontaktpersoner:

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post : susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se


- - - - - - - - - - - -- - - -- - - ---- - - - --  -- - - -- --------- --- - - - - - - - - - - 

Om våra bidrag

Bidrag kan beviljas till:

Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.

Socialförvaltning Centrum kan ge stöd till:

 • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt lokalt civilsamhälle.
 • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
 • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalité till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.
 • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
 • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt lokalt civilsamhälle.

 • Organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till anhöriga till dessa målgrupper. OBS! Dessa organisationer kontaktar förvaltningen för funktionsstöd fr o m årskiftet 20/21. För mer information kontakta:

  Christina Matsdotter
  Telefon: 031-367 94 60
  E-post : christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

  Josiane Bolenge Kamparås
  Telefon: 031-367 94 55
  E-post : josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.se


Ansökningsperiod för 2021

1 maj tom 2 juli 2020. Därefter går det inte att ansöka om bidrag för 2021. 


Här hittar du en manual för hur du söker verksamhetsbidrag:

 https://socialutveckling.goteborg.se/uploads/Så-här-söker-du-verksamhetsbidrag.pdf

 

För er som inte ansökt om bidrag tidigare

Kontakta någon av oss! Du hittar våra kontaktuppgifter nedan:

 

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Telefon: 031-367 94 56
E-post : stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se

Sofie Ludvigsson
Telefon: 031-367 94 50
E-post : sofie.ludvigsson@socialcentrum.goteborg.se

Anja Jelinek 
Telefon: 031-367 94 59
E-post : anja.jelinek@socialcentrum.goteborg.se

Susanna Brundin
Telefon: 031-367 94 53
E-post : susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se