Du är här:
Bokning

Priser

Taxor 2020 (Prislista för bollplaner, sporthallar, simhallar och isanläggningar samt inackordering i skolor)

Prisöversikt för fest- och möteslokaler

  • När du söker lediga tider i e-tjänsterna så kan du se det exakta priset innan du bokar tiden.
  • Du betalar i efterhand via faktura, månaden efter hyrestillfället.
  • Godkända föreningar får rabatt, så kallad Taxa Låg.
  • Där omklädning kan erbjudas ingår det i priset. 

 

Taxa Låg

Taxa låg är för föreningar som:

Taxa Normal

Taxa normal gäller övriga föreningar än de ovan och för organisationer och privatpersoner.

Taxa normal gäller även för spel i svenska nationella serier inklusive tid före och efter match.

Taxa Göteborgsregionen

Den här taxan är för bidragsgodkända föreningar från Göteborgsregionen (GR) som inte är prioriterade i förbundsfördelningen.

Taxan gäller också för de som spelar i regionala serier inklusive tid före och efter match.

Större arrangemang

Vid entrébelagt arrangemang debiteras alltid "Taxa normal". Vid uthyrning till kommersiella verksamheter och större arrangemang upprättas särskilt avtal.

Prisändringar

Priserna bestäms i idrotts- och föreningsnämnden en gång per år och beslutade prisändringar träder i kraft 1 januari. Det betyder att för vissa verksamheter kan det komma en prisändring under säsong.

Extra avgifter

Det kan tillkomma extra avgifter tex vid otillräcklig städning eller för utryckning om larmet går ingång. Dessa finns angivna i prislistan.