Du är här:

Kontakta oss

Göteborgs Stad har en ny e-tjänst för att söka bidrag och stöd samt boka anläggningar och lokaler. Du kan inte längre söka några bidrag eller stöd, eller boka lokaler via bok.goteborg.se. Observera att du som har sökt och fått kulturstöd via bok.goteborg.se också ska redovisa stödet här. Läs mer på goteborg.se:

Så använder du e-tjänsten för att boka idrottsanläggning och samlingslokal

Så använder du e-tjänsten för att söka kulturstöd och föreningsbidrag 

 

Vill du boka lokal eller idrottsanläggning?

Bokningsförfrågningar

Alla bokningsförfrågningar gör du själv via bokningochbidrag.goteborg.se.

Support för lokalbokning

Kontakta Föreningsstöd på idrott- och föreningsförvaltningen

 

Vill du söka eller redovisa ett kulturstöd?

Du söker alla kulturstöd via bokningochbidrag.goteborg.se. Information om de olika kulturstöden finns på goteborg.se/kulturstod.

Om du har frågor om kulturstöd eller hur du redovisar ett stöd som du sökt via bok.goteborg.se, kontakta kulturförvaltningen:

Kontaktuppgifter kulturstöd 

 

Vill du söka föreningsbidrag?

Aktuell information om de olika föreningsbidragen och hur du gör för att söka finns på:

Kulturstöd och bidrag till föreningar

Kontaktuppgifter till föreningsstödet på olika förvaltningar inom Göteborgs Stad:

Kontakta förenings- och kulturstödet

 

Aktuellt Prenumerera på nyheter i RSS format
  • Inga nyheter