Hjälp
Id: Bidrag
Bidrag - Infosida
På den här sidan ser du en grå knapp överst och underst, om du uppfyller kraven för att söka. Om du inte ser knappen gäller något av följande:
* Du har inte behörighet att söka (man måste vara inloggad som kassör, ordförande eller bidragsansvarig).
* Det är inte ansökningsperiod. Datumen för detta framgår i texten på sidan.
* Hos Idrott & förening krävs att du gjort föreningsredovisning för föregående kalenderår innan du kan söka bidraget. Gå till Mina sidor > Föreningsredovisning > Redovisa för Idrott & förening. Fyll i samtliga fyra sidor.

Du hittar manualer för bland annat aktivitetsbidraget om du går till sidan Hjälp.
Stäng fönstret